ติดต่อเรา

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ   

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ที่ตั้งหมู่ที่ 1  บ้านชมเจริญ  ตำบลชมเจริญ  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์  42150  

 โทร. 081-8735369 / 084-7925123

Comments